Chủ cũ Inter Milan rút khỏi Ninh Vân Bay

Chủ cũ Inter Milan rút khỏi Ninh Vân Bay

Một loạt thay đổi lớn đang diễn ra tại Ninh Vân Bay trong hơn một tháng gần đây, với những dấu hiệu về khả năng chuyển giao quyền lực giữa các nhóm cổ đông lớn.