Agribank chuẩn bị phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 1 triệu đồng/ trái phiếu. Đối tượng phát hành trái phiếu là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đang cần tìm kênh đầu tư phù hợp.

Lãi suất kỳ tính lãi thứ nhất là 8,1%/năm và các kỳ sau sẽ cao hơn 1,2%/năm so với mức trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank. 

Thời hạn nhận đăng ký mua từ ngày 9/8/2019 đến ngày 23/9/2019 và ngày phát hành dự kiến là 24/9/2019.

Số trái phiếu được phát hành lần này dùng để tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế đồng thời nhằm tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn cho ngân hàng.

lich-nghi-tet-nguyen-dan-2019-ngan-hang-agribank-bb-baaacJ6aDy Agribank chuẩn bị phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Hiện Agribank đang trong quá trình triển khai cổ phần hóa đến hết năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, thu nhập lãi thuần của Agribank trong nửa đầu năm đạt 21.196 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, nhà băng này ghi nhận khoản lãi thuần đến từ hoạt động khác tăng mạnh, đạt mức 3.717 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính, đây là khoản lợi nhuận thu về từ các khoản nợ gốc đã xử lý và thu từ lãi của các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong kỳ.

Dẫn đến 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Agribank đạt 6.238 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kỳ trước.

Tổng nợ phải trả đến thời điểm cuối tháng 6 của Agribank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng đạt đến 1,17 triệu tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản Agribank đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, đây là nhà băng có tổng tài sản lớn nhất, riêng đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của Agribank đã đạt tới gần 3 triệu m2.

Agribank đặt mục tiêu năm 2019 với lợi nhuận trước thuế tối thiểu ước đạt 11.000 tỷ đồng, đồng thời tổng tài sản ước tăng 10% so với năm 2018. Tiếp tục thực hiện các công tác cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, đảm bảo lộ trình cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Bài liên quan
Agribank tố AJC chiếm dụng thương hiệu của ngân hàngAgribank tố AJC chiếm dụng thương hiệu của ngân hàng
Agribank báo lãi đột biến 8.200 tỷ đồng 7 tháng đầu nămAgribank báo lãi đột biến 8.200 tỷ đồng 7 tháng đầu năm
Agribank bán thành công tài sản bảo đảm của liên doanh tai tiếng LifeproAgribank bán thành công tài sản bảo đảm của liên doanh tai tiếng Lifepro
Kiểm toán Nhà nước: 5 trên 6 công ty con của Agribank lỗ luỹ kế 2017Kiểm toán Nhà nước: 5 trên 6 công ty con của Agribank lỗ luỹ kế 2017
Nguồn: nhadautu.vn