TP.HCM: Kết nối doanh nghiệp FDI và nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ

.

Theo đó, có 25 doanh nghiệp FDI và sản xuất sản phẩm công nghiệp đầu cuối tham gia hội nghị tăng 40% so với năm 2018 và đã có 70 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của thành phố và các tỉnh lân cận có sản phẩm công nghiệp cung ứng phù hợp đăng ký tham dự. Dự kiến có 300 cuộc tiếp xúc tại hội nghị, tăng 20% so với năm 2018.

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, giảm giá thành, tạo ra giá trị gia tăng để công nghiệp phát triển mạnh hơn.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố; tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, có lợi thế cạnh tranh để tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

“Hội nghị Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2019 tiếp tục là cầu nối hiệu quả cho doanh nghiệp hỗ trợ có sản phẩm cung ứng phù hợp được gặp gỡ tiếp xúc và kết nối giao thương với các doanh nghiệp FDI đầu cuối nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ liên kết để thực hiện các hợp đồng gia công tăng khả năng tiếp cận với các đối tác... Hội nghị sẽ tạo cơ hội phát triển thị trường cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa của Việt Nam có kế hoạch mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới thiết bị để mở rộng thị trường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Đông nói.

Nguồn: thoibaonganhang.vn