Quảng Nam: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 Khu đô thị Home Land Paradise Village

.
CafeLand – UBND tỉnh Quảng Nam vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu đô thị Home Land Paradise Village có tổng diện tích 27,96 ha (được điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự Khu đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Khu đô thị Home Land Paradise Village thực chất là phần diện tích đã được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Nhiệm vụ quy hoạch gồm điều chỉnh kích thước phân lô, chuyển một phần không gian ở dạng biệt thự sang phố thương mại.

Chuyển đổi chức năng sử dụng đất, chủ yếu từ một phần đất sử dụng công trình hỗn hợp sang đất ở; trong đó lưu ý, việc chuyển đổi đất ở với diện tích đảm bảo nằm trong giới hạn diện tích được giao lại theo hợp đồng mua bán nợ.

Đồ án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land lập, trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi nhiệm vụ được duyệt.

Nguồn: cafeland.vn