Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất bao bì thực phẩm đặc dụng

.
Cụ thể như sau:
- Duplex OPP dành cho sô-cô-la (giá trị trên 4 triệu EUR / năm) và các loại hạt (giá trị trên 5 triệu EUR / năm) ;
- Giấy bọc sô-cô-la bằng nhôm (khoảng 160 tấn/năm);
- BOPP hoặc giấy bọc chuyên dụng dành cho sô-cô-la (trên 60 triệu mét).
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444.
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Nguồn: Vietnamexport.com
 
Nguồn: vinanet.vn