<img src="//static.bizlive.vn/v3/app_themes/img/BL-logo.gif" alt="BizLIVE">

.
Thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) cho biết, ngân hàng sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. 
Lãi suất kỳ tính lãi thứ nhất của trái phiếu được chốt ở mức 8,1%/năm. 
Ngân hàng cũng cho biết, mức lãi suất của trái phiếu Agribank 2019 ở những kỳ sau sẽ luôn cao hơn 1,2%/năm so với mức trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại gồm Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank.
Mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh được duyệt, đặc biệt là cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư trung, dài hạn đã được Agribank cam kết cho vay; đồng thời nhằm tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn.
Theo đó, Agribank phát hành 5 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu. 
Đối tượng phát hành trái phiếu lần này nhằm hướng tới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lượng vốn cần tìm kênh đầu tư phù hợp.
Thời hạn nhận đăng ký mua từ ngày 9/8/2019 đến ngày 23/9/2019. Ngày phát hành dự kiến là 24/9/2019.
Agribank cho biết, trong trường hợp có nhu cầu vay vốn, khách hàng sở hữu trái phiếu có thể cầm cố tại chính Agribank hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác. 
Riêng tại Agribank, các khoản vay cầm cố bằng trái phiếu, người vay chỉ phải trả chênh lệch lãi suất tối thiểu 0,5%/năm. 
Được biết, kết thúc 8 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận Agribank đạt 8.200 tỷ đồng, hoàn thành 74,6% kế hoạch năm (dự kiến năm 2019 sẽ đạt tối thiểu 11.000 tỷ đồng). 
Hiện Agribank đang trong quá trình triển khai cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nguồn: bizlive.vn